Satış Sözleşmesi

İş bu satış sözleşmesini tüm üyeler; üyelik işlemlerini gerçekleştirdikleri an itibariyle okumuş ve onaylamış olduklarını kabul etmiş sayılırlar.

Madde - 1 

Bu satış sözleşmesi 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanununun içeriğinde yer alan Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümlerinden dolayı hak ve yükümlülükleri kapsar.

Madde - 2 

Satıcı Bilgileri

Madde - 3 

Alıcı Bilgileri

Madde - 4 

Sözleşme Konusu ve Ürün Bilgileri

Madde - 5 

Genel Hükümler

5.1 – Alıcı; sözleşmenin 4. Maddesinde yer alan sözleşmeye konu ürünlerin, temel özellikleri, ödeme şekli, satış fiyatı ve teslimat konusuna dair ön bilgilerin okunarak gerekli bilgilere sahip olduğunu online ortamda teyit verdiğini beyan etmektedir.

5.2 – 7 gün içerisinde yasal süreyi aşmadan sözleşme konusu olan ürünü alıcının adresine teslim edilir. Alıcıya ait yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak bu süre değişiklik gösterebilir.

5.3 – Şayet sözleşme konusu olan ürün ya da ürünler alıcıdan farklı kişi ya da kuruşa teslim edilecekse; ilgili kişi ya da kuruluş bu teslimatı kabul etmeyecek olursanız; Satıcı herhangi bir sorumluluk üstlenmez.

5.4 – Satıcı; sözleşme konusu olan ürünün; eksiksiz, sağlam, sipariş sırasında belirtilen özelliklere uygun bir şekilde teslim edilmesinden sorumludur. Yine satıcı ilgili ürüne ait garanti belgesi ile kullanım kılavuzlarını da teslim etmek konusunda sorumludur.

5.5 – Söz konusu sözleşme konusu olan ürünün teslimatının yapılabilmesi için ürüne ait ödemenin yapılması şarttır. Yine elektronik ortamda yapılan alışverişin onaylanmış olması şarttır. Ayrıca herhangi bir nedenden dolayı sözleşme konusu olan ürünün ücreti ödenmez ya da banka kayıtları iptal edilmiş olursa; Satıcı bu ürünün teslim edilmesi sorumluluğundan kurtulmuş olacaktır.

5.6 – Şayet bir şekilde alıcının kullanmış olduğu kredi kartının alıcısının bilgisi ve kusuru dışında kullanılması söz konusu olmuşsa; ilgili bankanın söz konusu ürüne dair ürün bedelini ödememsi durumunda alıcı teslim aldığı ürünü 3 iş günü içerisinde satıcıyla göndermek durumundadır. Bu gönderim işleminden kaynaklana nakliye giderleri de alıcıya ait olacaktır.

5.7 – Satıcı mücbir nedenlerden dolayı ürünün belirtilen süre içerisinde teslim edilmeme durumunda bu durumu alıcıya bildirmek durumundadır. Mücbir nedenler hava muhalefeti ile bir şekilde ulaşımın kesilmesi gibi nedenlerden oluşabilir. Şayet belirlenen süre içerisinde sözleşme konusu ürün teslim edilmeyecek olursa; alıcı siparişi iptal ettirebilir. Yine bu durumda alıcı; sözleşme konusu olan ürünün gecikmeye neden olan durumlar ortadan kalktıktan sonra teslim edilmesini talep edebilir. Ayrıca konu edilen ürünün emsaliyle değiştirilmesini talep edebilir. Şayet alıcı söz konusu ürüne ait siparişin iptal edilmesini talep edecek olursa; Satıcı da 5 gün içerisinde iptal işlemi için gerekli girişimlerde bulunacaktır. Bu sırada bankadan kaynaklanan sorunlardan hiçbir şekilde Satıcının sorumlu tutulması söz konusu olamaz.

5.8 – Şayet alıcının telsim aldığı üründe arıza durumu söz konusuyla ürüne ait garanti şartları çerçevesinde söz konusu ürünü 7 gün içerisinde satıcıya gönderecektir. Bu kapsamda yapılan nakliye işleminin maliyeti Satıcı tarafından karşılanır. Şayet alıcı 7 günlük süre içerisinde arızalı ürünü göndermeyecek olursa; bu ürünü ilgili servise bizzat götürmek konusunda sorumlu olacaktır.

5. 9 – Bütün bu bilgiler ışığında iş bu sözleşmenin alıcı tarafından üyelik işleminin gerçekleşmesi sonrasında elektronik ortamda kabul edildiği ve geçerlilik kazanıldığı bildirilir.

Madde - 6 

Cayma Hakkı

Alıcı bu sözleşme konusu olan ürünün kendisine ya da vermiş olduğu adresteki kişi veya kuruluşlara teslim edildiği günden itibaren 7 gün içerisinde vazgeçme yani cayma hakkına sahiptir. Alıcı cayma hakkını etkili bir şekilde kullanabilmesi için mutlaka ilgili süre içerisinde satıcıya bu durumu bildirmelidir. Cayma hakkına söz konusu olan ürünün hiçbir şartta kullanılmamış olma ve ambalajının da zarar görmemiş olmaması da şarttır. Söz konusu cayma hakkının kullanılmasında kargo teslimat tutanağı ile satış faturasının aslı da iadesi şarttır. Bu aşamadan sonra Satıcı artık cayma hakkına konu olan ürünün bedelinin iadesi için gerekli girişimleri yapar. Ayrıca cayma hakkına konu edilen ürünün Satıcıya gönderilmesi sırasındaki kargo ücreti alıcıyla ait durumdadır.

Madde - 7 

Yetkili Mahkeme

Bu sözleşmeye konu olan maddelerin uygulanmasında Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ilan edilen değer tutarına kadar olan konular da Tüketici Mahkemeleri yetkili olmaktadır. Şayet sipariş elektronik ortamda onaylanmışsa bu andan itibariyle bu andan sonra alıcı tüm bu sözleşmenin maddelerini kabul etmiş sayılmaktadır.